Varför split squats och utfall inte är samma sak

Split squats och utfallssteg är två andra populära men missförstådda övningar som många blandar ihop. Ungefär som raka marklyft och rumänska marklyft. En annan likhet denna duo har är: Att skillnaden mellan övningarna kan kännas relativt obefintliga. Men skillnaderna är rent biomekaniskt inte obefintliga och du har mycket att vinna på att förstå på vilket […]