Dieten som lurar fettcellen att lägga in en högre växel