20 Simpla Tips För Att Bygga Muskler Snabbast

Här är några kärnfulla, löst sammansatta tips för att bygga mer muskler. Tipsen har ingen kronologisk ordning, eller annan logisk följd, utan är totalt slumpmässigt nedplitade på papper. 1. Slit inte hår av skalpen i försök att isolera muskelgrupper. Den typen av strategier är som bäst kompletterande i ett effektivt hypertrofiprogram. Fokusera på basövningar och stora muskelgrupper. […]