Varför regelbunden träning inte automatiskt förbättrar din teknik