Psykologisk stress kopplat till långsam återhämtning