Träningsfysiologi – Hur muskelcellernas energivägar bestämmer träningens effekter