Hur du blir genetiskt begåvad – enligt någon som inte är det