Hur du gör långmark (där du själv är upphöjd) – teknik och utförande