När är mindre volym (mängd träning) bättre för större träningseffekt?