Så länge bör du vila mellan de olika sidorna i övningar som split squat