Trilla inte på dina gluteus maximus precis före mållinjen