Elitism inom fitness och bodybuilding – vad vi kan och borde göra åt det