#21: Mentala spärrar & skillnaden mellan snedsteg & framsteg