3 faktorer för att göra en “re-komposition” fysiskt möjlig