#18: Hur träning lärde mig att skratta i ansiktet på mina motgångar