Hur du övertygar dig själv att inte förlora – när du är nedslagen av livet