Vägen till dina hälsomål går genom kosten (intervju med Aftonbladet)

För några veckor sedan delade jag den här bilden på Instagram:

Intervjun publicerades i bilagan Mat & Hälsa till Aftonbladet och rubriken på artikeln var “Vägen till dina hälsomål går genom kosten”. Jag berättade kort om hur vi arbetar på kliniken med klienter som har eller inte har skador och beteenden kring kosten.

Som vanligt när det handlar om tidningar och magasin så är formatet ofta väldigt begränsat.

Vilket ligger i sakens natur:

Det behöver vara kort och punchigt för att få plats, helt enkelt.

Mycket som man vill få sagt och tycker är relevant och viktigt, när man inte är den som ska redaktera och klippa och klistra i innehållet, kan falla bort inför publicering.

Och det hör liksom till.

Men en intressant sak, kanske, tänkte jag kan vara att få ett mer konkret exempel på hur det kan se ut. Så istället för att bara publicera intervjun (med tillåtelse av utgivaren förstås) så kommer ni här få läsa två versioner av samma intervju. Först mina svar efter jag fick frågorna från journalisten och sedan hur slutresultatet i själva tidningen blev.

Innan vi fortsätter bara:

Detta är inte på något sätt kritik mot journalisten eller tidningar i allmänhet. Vi bollade fram och tillbaka med artikeln och jag fick själv komma med input och förslag på saker man kunde ändra och liknande.

Jag tänker bara att det kan vara intressant för dig som läser här ibland att få en inblick i hur detta kan gå till. Och varför publiceringar i gammalmedier ibland blir som de blir.

Nåväl, här kommer först originalet. Sedan den publicerade artikeln längre ner.

Originalsvaren

Journalisten: Du blev ju intresserad av kost och träning för att själv må bättre, och har skrivit många artiklar och böcker om kost och träning -och du lägger upp individanpassade kostprogram, vad kan du berätta om det upplägget?

MZ: Mycket handlar om anpassningen till individen – vad vill man uppnå med att ändra sin kosthållning? Handlar det om att få något bättre förutsättningar för att gå ner i vikt? Bli mer explosiv? Starkare? Eller en allmänt förbättrad kosthållning för återhämtning och prestation? Förutom vad personen vill kunna göra med sin kostförändring behöver man väga in andra faktorer som längd, kroppsvikt, fysisk aktivitet, eventuella matallergier och om det finns någon särskild typ av mat som personen föredrar. Ett kostupplägg kan vara toppen för en viss person i teorin, men om han eller hon inte trivs med det så är det svårt att följa och upprätthålla planen som man har satt. Så länge planen vilar på en vetenskaplig grund (och där finns vissa principer som är allmängiltiga för de allra flesta) så är det mer vad man föredrar och vad man känner att man kan återhämta sig och prestera bra med (inte bara i träning utan även i vardagen förstås).

Det är lätt att man fastnar i det där tänket att allt måste vara perfekt. Många hade tjänat mer på att försöka skapa vanor kring kosten som man faktiskt trivs med och gillar och som då såklart samtidigt hjälper en att uppnå det som man försöker förändra. Det behöver inte alltid vara väldigt extremt utan kan ibland räcka att man ändrar små enklare saker. Över tid kan små förändringar göra stor skillnad.

Journalisten: Skälen för kostuppläggen, kan de se lite olika ut, jag tänker att vissa kanske vill gå ner i vikt medan andra vill gaina muskler och åter andra kanske har någon sjukdom som gör att de måste äta viss kost eller?

MZ: Många av våra klienter på Kraftsportkliniken (som är en del av Ortopedmedicinska Institutet) i Göteborg kommer till oss inte bara för att man söker hjälp med mer typiska fitnessmål i första hand. Vi arbetar i första hand med människor som har funktionella mål men som tampas med skador, kroniska besvär eller så har man nyligen genomgått en operation och behöver vägledning kring hur man tränar på ett säkert och effektivt sätt utan att riskera att förvärra sitt besvär eller försämra återhämtningen. Om man har en sjukdom i botten så kan träning stödja återhämtning/läkning och återgång till vardagsaktiviteter. En del klienter har mer uttalade resultatbaserade prestationsmål som man vill kunna satsa mot trots besvär. Och då hjälper vi med träning och kostråd som underlättar mot det målet. En personlig kostplan tas fram av vår kostrådgivare (Lisbeth Perla). Planen kan handla om allt från att hitta rätt energibalans, minska eller höja intaget av särskilda ämnen eller bara förbättra olika vanor runt kosten. Ibland innebär det att man har en konkret plan som man behöver följa mer noga en tid. Vid mer allvarliga tillstånd som kräver hjälp av dietest/nutritionist hänvisar vi till lämplig specialist.

Journalisten: Gör du en ganska omfattande personlig utredning först då eller hur brukar det gå till?

MZ: Vid första besöket får man genomgå en screening/rörelseanalys med ortopediska tester så att vi tillsammans kan avgöra om och i sådana fall hur vi kan hjälpa dig och då lägga upp en plan. Märker vi att det finns s.k. röda flaggor (indikationer på underliggande sjukdom eller allvarligare besvär) så hänvisar vi personen till en lämplig vårdgivare. Under första samtalet pratar vi om det finns skador, sjukdomar eller annat som vi behöver känna till. Sedan vad personen vill kunna göra, vad man önskar hjälp med och varför. Ofta handlar det om att man vill lära sig att göra olika rörelser med säker teknik men att man har ett besvär som håller en tillbaka på något sätt. Många av våra klienter har besvär med rygg, axlar och armbågar men vi hjälper människor med många olika utmaningar. 

Journalisten: Vad är det viktigaste när man försöker följa ett kostupplägg?

MZ: Att man är realistisk och inte försöker ändra för mycket på samma gång. I en sådan situation kan man ibland känna att det finns många saker som man skulle vilja förbättra och att det borde gå snabbare om man gör mycket. Men att försöka ändra massa saker på samma gång brukar fungera sådär. Försök hellre att skapa små realistiska förändringar och arbeta på en sak åt gången. Det brukar vara mer positivt för både självförtroendet och motivationen. Så fundera inte så mycket på hur du ska hitta den perfekta dieten utan se hellre på vad du trivs med. Och tänk att du med ett bra upplägg både ska kunna äta vad du vill (inom rimliga gränser förstås), variera kosten utan tråkiga förbud, och ändå ta dig framåt mot den förändring som du har satt som mål. Då kommer det vara lättare.

Journalisten: Hur mycket har hänt i forskningen kring kostens roll för hälsan på senare år, och hur håller du dig själv uppdaterad?

MZ: Det händer alltid mycket inom forskning kring kost och hälsa, så även inom träning. Att hänga med i allt som publiceras är i princip omöjligt, men att försöka hålla sig uppdaterad kring frågor som är relaterade till arbetet är viktigt. Förutom att läsa och grubbla över olika metanalyser och forskningsrapporter (för att sätta det i relation till vad vi känner till sedan tidigare) vidareutbildar vi oss varje år inom kost och träning. Att aldrig nöja sig utan fortsätta att lära sig och hålla koll på forskningsläget är en förutsättning för att arbeta evidensbaserat, vilket är viktigt när man arbetar med hälsa- och friskvård.

Mycket av det vi gör i klinik är sedan väldigt praktiskt.

***

Mina tankar om publiceringen: När svaren bantas ner för att få plats i tidningen så är det alltid ett par saker som händer. Journalisten sätter rubrik, ingress och vinkel på innehållet (om redaktör inte har invändningar). Journalisten berättar en historia och svaren bakas in i det man med reportaget önskar förmedla till läsaren. Den intervjuade får av princip läsa igenom citaten före publicering. Det är inte alltid dina önskemål tas hänsyn till med 100% (det är upp till journalisten) om du har invändningar. Mitt enda önskemål var att kostrådgivarens namn skulle framgå.

Här är artikeln som sedan publicerades i Aftonbladets bilaga:

Vägen till dina hälsomål går genom kosten

Vare sig man har som mål att gå ner i vikt, bli frisk från sjukdom och skador eller om målet är att träna för styrka och explosivitet med förbättrad återhämtningsförmåga -så är kosten nyckeln till ditt ökade välbefinnande. Mathias Zachau har skrivit många artiklar och böcker om kost och träning och hjälper klienter att lägga upp individanpassade kost- och träningsprogram på Kraftsportkliniken som är en del av Ortopedmedicinska institutet i Göteborg.

– Många av våra klienter kommer till oss inte för att man söker hjälp med mer typiska fitnessmål. Vi arbetar i första hand med människor som har funktionella mål men som tampas med skador, kroniska besvär eller så har man nyligen genomgått en operation och behöver vägledning kring hur man tränar på ett säkert och effektivt sätt utan att riskera att förvärra sitt besvär eller försämra återhämtningen. Om man har en sjukdom i botten så kan träning stödja återhämtning/läkning och återgång till vardagsaktiviteter, säger Mathias och berättar att man vid första besöket får genomgå en screening/rörelseanalys med ortopediska tester och sedan under ett samtal går igenom skade- och sjukdomsbakgrund samt vilka mål personen har. Därefter tas en individuellt anpassad kost- och träningsplan fram i samarbete med kostrådgivare Lisbeth Perla. Om man under undersökningen hittar indikationer på underliggande sjukdom eller allvarligare besvär hänvisas personen till lämplig medicinsk vårdgivare.

Följ en realistisk plan

-Att man är realistisk och inte försöker ändra för mycket på samma gång hör till det viktigaste när man ska försöka följa ett kostupplägg. I en sådan situation kan man ibland känna att det finns många saker som man skulle vilja förbättra och att det borde gå snabbare om man gör mycket. Men att försöka ändra massa saker på samma gång brukar fungera sådär. Försök hellre att skapa små realistiska förändringar och arbeta på en sak åt gången. Det brukar vara mer positivt för både självförtroendet och motivationen, så fundera inte så mycket på hur du ska hitta den perfekta dieten utan se hellre på vad du trivs med, säger Mathias och tillägger: -Tänk på att du med ett bra upplägg ska kunna äta det du vill inom rimliga gränser och variera kosten utan tråkiga förbud men ändå ta dig framåt mot den förändring som du har satt som mål. Det blir lättare så.

Då det händer mycket inom forskningen kring kost och hälsa är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring de senaste rönen. Mathias och de andra på Kraftsportkliniken vidareutbildar sig kontinuerligt.

-Att aldrig nöjda sig utan fortsätta att lära sig och hålla koll på forskningsläget är en förutsättning för att arbeta evidensbaserat, vilket är viktigt när man arbetar med hälsa- och friskvård. Mycket av det vi gör i klinik är sedan väldigt praktiskt, säger Mathias avslutningsvis.

Mathias Zachau är cert. medicinsk tränare på Kraftsportkliniken i Göteborg. Kraftsportkliniken (www.kraftsportkliniken.com) är en mottagning specialiserad på säker och effektiv styrketräning vid skador, kroniska sjukdomar och efter operationer.

Mina reflektioner efter publicering

Du som nu läst båda versionerna lägger märke till hur mycket kortare intervjun blev i den faktiska publiceringen. Mycket var helt enkelt tvunget att klippas bort för att artikeln skulle få plats i tidningen. Och det är så det brukar gå till när en artikel författas av en journalist och sedan bearbetas av redaktör på tidningen. Artikeln anpassas förstås baserat på målgrupp (vem riktar den sig till?), vad syftet med reportaget är och vilka åtgärder man behöver göra konceptuellt för att det ska bli något som människor kan tänka sig att läsa.

Och det senare är i slutändan det enskilt viktigaste för att publiceringen ska bli lyckad. Innehållet måste förstås vara etiskt försvarbart, sanningsenligt och allt det där. Men i slutändan måste innehållet också konsumeras. Konsumeras det inte så finns det inte.

Nåväl, tillbaka till skrivbordet:

Jag har ett nytt blogginlägg i görningen och arbetar på slides till Kraftsportklinikens instagram. Om du inte redan följer mig där (kanske följer du endast mitt personliga konto) så tror jag du kommer uppskatta det, om du vill lära dig mer om styrketräning.

Här är Kraftsportklinikens Instagram:

https://www.instagram.com/kraftsportkliniken/

Om författaren

Mathias Zachau

Jag arbetar som idrottsfysiolog (BSc Sport Science) och har en bakgrund inom pedagogik och idrottsmedicin. I 10 år har jag bevakat träningsbranschen utifrån vetenskapliga perspektiv. Det har jag gjort i magasin, olika poddar, sociala medier och inte allra minst här. Följ mig för att lära dig mer om styrketräning, kondition och människokroppen i allmänhet.

Gillar du artikeln?

Här hittar du fler: