Markus Glans: “Uppskattar tryggheten att kunna fråga vad som helst”

Vad har du åstadkommit med programmet? En förbättrad kroppskomposition/fysik, ökad styrka. Har till fått en större insikt i kost och träning. Blivit starkare mentalt/fysiskt. Lärt mig nya övningar jag aldrig testat tidigare som vart otroligt bra. Vad fick dig att tveka på att testa onlinecoaching? Ingenting, var helt övertygad om att onlinecoaching med rätt person skulle […]