Markus Glans: “Uppskattar tryggheten att kunna fråga vad som helst”