Träna utfall med mindre smärta i knäskålen och något lägre skaderisk