Varför vi förlorar i onödan – när svackan är större än vägen