Mega-måndag #5: Vilket pris betalar du egentligen för besluten i ditt liv?