Bli motiverad till att deffa – med hjälp av momentum från vinnareffekten