Varför du inte borde ge upp och sluta försöka när det tar emot