Intervju: Därför är resultatmål överskattat (GT, maj 2018)