Riskerna med att väga för lite – och varför undervikt kan skada dig