Daniel Vaziri: “Mathias har lärt mig att ingenting är omöjligt”