Varför du kan gå upp i muskler på kcalunderskott
, trots allt