Träna olika muskelgrupper olika mycket – en genetisk fråga?